lauantai 9. elokuuta 2014

Avajaispuhe Oulun taiteilijaseuran vuosinäyttelyssä

Kuva: Marju Kaltila

Puhe Oulun taiteilijaseuran vuosinäyttelyssä Oulun Valveen näyttelytilassa 6.8. 2014.
Hyvä avajaisyleisö, hyvät kutsuvieraat!
Jyrytin tämän Oulun taiteilijaseuran vuosinäyttelyn kesäkuun lopulla. Olin samaan aikaan kirjoittamassa artikkelia virolaiseen Sirp-lehteen paljon puhuttaneesta Guggenheim Helsinki taidemuseosta, sen arkkitehtuurikilpailusta ja Helsingin taidemuseotilanteesta.
Turhauttavaa tuossa Guggenheim Helsinki hankkeessa vuosien mittaan on ollut se, että keskustelu on saanut sellaisia painoarvoja joita on vaikea hyväksyä. On keskusteltu valtavasti rahasta ja kävijämääristä, mutta varsinainen Helsinkiin suunniteltavan uuden taidemuseon taiteellinen sisältö on jäänyt kartoittamatta. Ei ole puhuttu juuri mitään esimerkiksi tulevan museon kokoelmasta, vaikka jonkinlainen kokoelma on jokaisen museon sydän. Kaikki taidemuseot on rakennettu taidekokoelman ympärille. On ollut vaikea löytää taidemuseota Guggenheim Helsinki hankkeessa.
Käsitin, että Oulun taiteilijaseuran vuosinäyttelyn otsikko ”Siksi” on provokatiivinen. Siksi-sana vie ajatukset siihen kysymykseen, onko taiteella arvoa ja merkitystä sinänsä, voiko taide olla taiteen takia?
En ole innokas l´art pour l´art idean kannattaja, mutta olen sitä mieltä, että tämäkin näkökulma on taiteessa olemassa ja hyväksyttävissä. Taidetta ei ainakaan saisi instrumentalisoida eli välineellistää niin paljon, että itse taiteelliset sisällöt ja merkitykset unohtuvat.
Oulussa on puhuttanut viime aikoina Oulun museo- ja tiedekeskus Luupin toiminta. Olin allekirjoittamassa julkilausumaa, jossa arvosteltiin Oulun taidemuseon roolia ja asemaa Luupissa.
Voi kysyä, onko Oulun Luuppi-organisaatiossa viety markkinointi liian pitkälle museoiden sisältöjen ja taidemuseon oman toiminnan kustannuksella? Taidemuseon tärkeä tehtävä on varmasti yleisön kasvattaminen, mutta jos museot tuijottavat liikaa yleisömääriin, menettävätkö ne sivistyksellisen ja valistuksellisen roolinsa.
On myös aihetta kysyä, onko Oulun taidemuseon johtajan rooli hakoteillä, jos sen johtajan asema korvataan yleisölle varsin käsittämätömällä tittelillä: ”Museo- ja tiedekeskuksen yleisötyön johtaja”? Kaikkialla maailmassa suuremmissa taidemuseoissa on selvästi hahmotettavissa ja käsitettävissä johtaja, jonka tehtävä on ajaa taidemuseon ja kuvataiteen asioita.
Oulun taidemuseo on ollut valtakunnallisesti merkittävä kuvataiteen foorumi, jossa on esitelty niin kansainvälistä kuin paikallistakin tasokasta vanhempaa ja nykytaidetta. Toivon, että Oulussa ymmärrettäisiin, että niin tärkeää kuin markkinointi ja mainonta nykyajan maailmassa onkin, taiteellisia sisältöjä ei unohdettaisi.
Taiteella on oma oikeutuksensa, paikkansa ja syynsä. Olkoon tämä Oulun taiteilijaseuran näyttely olemassa taiteen vuoksi, siksi.
Kiitän Oulun taiteilijaseuraa kutsusta jyryttää ja avata tämä näyttely. Kiitokset osallistuville taiteilijoille. Oli kiva olla mukana ja on mukava olla täällä.
Heikki Kastemaa

Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...